Zastupitelstvo: 2018-2022 » 2020-02-20 ZM 11 » Dle bodůStáhnout najednou

01 Úvodní informace a vystoupení.pdf Velikost: 121,31 KB
01-01 Program jednání ZM + volba orgánů zasedání.pdf Velikost: 542,8 KB
01-02 Kontrola plnění úkolů ZM ke dni 20.02.2020.pdf Velikost: 197,15 KB
01-03 Udělení pamětní medaile hejtmana Královéhradeckého kraje.pdf Velikost: 486,61 KB
01-04 Zpráva vedení města o stavu Nového Města nad Metují v roce 2019.pdf Velikost: 427,36 KB
02 Majetkoprávní úkony.pdf Velikost: 194,15 KB
02-01 Odkoupení pozemku p. p. č. 318-20 v k. ú. Spy pod chodníkem .pdf Velikost: 1,55 MB
02-02 Směna pozemků p. p. č. 1160 a p. p. č. 1161 za stavbu na cizím pozemku st. p. č. 686 vše v k. ú. Krčín.pdf Velikost: 34,46 MB
02-03 Darování pozemků Královéhradeckému kraji pod komunikacemi.pdf Velikost: 3,28 MB
02-04 Bezúplatný převod pozemků pod chodníky v ul. Na Strážnici z vlastnictví KHK do vlastnictví města.pdf Velikost: 2,71 MB
03 Rozvoj.pdf Velikost: 195,51 KB
03-01 Žádost o pojmenování nově vybudované ulice ve Vrchovinách.pdf Velikost: 1,12 MB
03-02 Pojmenování ulice v Novém Městě nad Metují.pdf Velikost: 951,23 KB
03-03 Aktuální stav projektů ke dni 04.02.2020.pdf Velikost: 841,47 KB
03-04 Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města.pdf Velikost: 671,15 KB
03-05 Návrhy na změnu č. 2 Územního plánu.pdf Velikost: 5,72 MB
03-06 Územní studie Z.S 5 ve Spech - k seznámení.pdf Velikost: 15,95 MB
03-07 Územní studie veřejných prostranství zpracované v rámci dotačního projektu.pdf Velikost: 206,79 KB
04 Finance.pdf Velikost: 195,71 KB
04-01 Dar sportovním klubům - využívání sportovišť školami.pdf Velikost: 203,29 KB
04-02 Odměňování neuvolněných zastupitelů ode dne 01.03.2020.pdf Velikost: 489,16 KB
04-03 Změna četnosti odměn nečlenům zastupitelstva - předsedům výborů a členům komisí.pdf Velikost: 205,35 KB
04-04 Rozpočtová opatření 2019.pdf Velikost: 412,58 KB
04-05 Rozpočtová opatření 2020.pdf Velikost: 406,44 KB
04-06 Smlouva o kontokorentním úvěru s Komerční bankou- a.s..pdf Velikost: 1,54 MB
04-07 Dodatky ke smlouvám o zápůjčce se společností Vodovody a kanalizace Náchod- a.s..pdf Velikost: 971,74 KB
05 Různé.pdf Velikost: 195,67 KB
05-01 Zápis č. 4 z jednání Kontrolního výboru ZM ze dne 13.01.2020.pdf Velikost: 673,35 KB
05-02 Obecně závazná vyhláška č. 1-2020 o zákazu konzumace alkoholu .pdf Velikost: 548,31 KB
05-03 Dopis p. Miroslava Hofmanna zastupitelům.pdf Velikost: 2,88 MB
06 Diskuse.pdf Velikost: 194,93 KB