Zastupitelstvo: 2018-2022 » 2019-12-12 ZM 10 » Dle bodůStáhnout najednou

01 Úvodní informace a vystoupení.pdf Velikost: 121,71 KB
01-01 Program jednání ZM + volba orgánů zasedání.pdf Velikost: 406,68 KB
01-02 Kontrola plnění úkolů ZM ke dni 12.12.2019.pdf Velikost: 123,55 KB
02 Majetkoprávní úkony.pdf Velikost: 120,79 KB
02-01 Vypořádání majetkových vztahů k pozemkům se společností Vodovody a kanalizace Náchod- a.s..pdf Velikost: 7,22 MB
03 Rozvoj.pdf Velikost: 121,76 KB
03-01 Program obnovy objektů historické či architektonické hodnoty města Nové Město nad Metují pro rok 2020.pdf Velikost: 938,91 KB
03-02 Aktuální stav projektů ke dni 26.11.2019.pdf Velikost: 541,13 KB
03-03 Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města.pdf Velikost: 369,09 KB
03-04 Malá vodní nádrž Spy - podání žádosti o dotaci.pdf Velikost: 129,21 KB
04 Finance.pdf Velikost: 121,64 KB
04-01 Rozpočtová opatření 2019.pdf Velikost: 259,14 KB
04-02 Sportovní klub - dotace.pdf Velikost: 127,59 KB
04-03 TJ Spartak - dotace.pdf Velikost: 460,6 KB
04-04 Žádost TJ Spartak o mimořádný příspěvek.pdf Velikost: 673,94 KB
04-05 Zápis z jednání Finančního výboru ze dne 20.11.2019 .pdf Velikost: 379,33 KB
04-06 Členské příspěvky- dary a rezervy 2020.pdf Velikost: 304,35 KB
04-07 Informace o rekonstrukci umělé travnaté plochy.pdf Velikost: 3,1 MB
04-08 Střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2022.pdf Velikost: 262,89 KB
04-09 Rozpočet města Nové Město nad Metují na rok 2020.pdf Velikost: 792,67 KB
04-10 Oprávnění k provádění rozpočtových opatření pro RM na rok 2020.pdf Velikost: 127,44 KB
04-11 Žádost MFK Nové Město nad Metují - čerpání dotace na rok 2020.pdf Velikost: 269,29 KB
04-12 Žádost SK Nové Město nad Metují - čerpání dotace na rok 2020.pdf Velikost: 342,83 KB
04-13 Žádost TC Nové Město nad Metují - čerpání dotace na rok 2020.pdf Velikost: 288,57 KB
04-14 Žádost Centrum Najáda - čerpání dotace na rok 2020.pdf Velikost: 391,62 KB
04-15 Žádost TJ Spartak Nové Město nad Metují - čerpání dotace na rok 2020.pdf Velikost: 450,27 KB
04-16 Změna OZV o místních poplatcích.pdf Velikost: 2,32 MB
05 Různé.pdf Velikost: 121,79 KB
05-01 Otevřený dopis a výzva zastupitelům města Nové Město nad Metují ze dne 02.12.2019.pdf Velikost: 248,14 KB
06 Diskuse.pdf Velikost: 121,38 KB