Zastupitelstvo: 2018-2022 » 2019-11-14 ZM 9 » Dle bodůStáhnout najednou

01 Úvodní informace a vystoupení.pdf Velikost: 121,87 KB
01-01 Program jednání ZM + volba orgánů zasedání.pdf Velikost: 550,26 KB
01-02 Kontrola plnění úkolů ZM ke dni 14.11.2019.pdf Velikost: 123,73 KB
01-03 Výzva určenému zastupiteli ve věci výsledku místního referenda.pdf Velikost: 369,12 KB
02 Majetkoprávní úkony.pdf Velikost: 121,13 KB
02-01 Prodej části pozemku p. p. č. 709-1 v k. ú. Nové Město nad Metují.pdf Velikost: 2,83 MB
02-02 Prodej pozemku p. p. č. 661-1 v k. ú. Nové Město nad Metují .pdf Velikost: 9,22 MB
02-03 Koupě části pozemku p. p. č. 632-5 v k. ú. Nové Město nad Metují- T. G. Masaryka.pdf Velikost: 3,05 MB
03 Rozvoj.pdf Velikost: 121,97 KB
03-01 Protipovodňový varovný a informační systém města.pdf Velikost: 2,78 MB
03-02 Aktuální stav projektů ke dni 29.10.2019.pdf Velikost: 547,74 KB
03-03 Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města.pdf Velikost: 367,01 KB
03-04 Žádost o prominutí smluvní pokuty ze Smlouvy o dílo.pdf Velikost: 6,76 MB
03-05 Odpověď na dotaz na RM podle § 82 zákona č.128-2000 Sb.- o obcích.pdf Velikost: 683,63 KB
03-06 Otevřený dopis zastupitelům města Nové Město nad Metují.pdf Velikost: 549,25 KB
03-07 Otevřený dopis ve věci Kina 70 v Novém Městě nad Metují.pdf Velikost: 2,7 MB
03-08 Podněty a návrhy Komise názvoslovné - nové názvy ulic.pdf Velikost: 1,52 MB
03-09 Pozvánka na veřejné diskuzní fórum.pdf Velikost: 729,03 KB
03-10 Veřejné osvětlení v ul. Školní - RO.pdf Velikost: 623,97 KB
04 Finance.pdf Velikost: 121,54 KB
04-01 Žádost ve věci zápůjčky Sportovního klubu Nové Město nad Metují.pdf Velikost: 1,64 MB
04-02 Rozpočtová opatření 2019.pdf Velikost: 263,89 KB
04-03 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 30.10.2009 - -ZŠ Malecí-.pdf Velikost: 347,04 KB
04-04 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 30.10.2009 - -ZŠ a MŠ Krčín-.pdf Velikost: 361,19 KB
04-05 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 30.10.2009 - -ZŠ Komenského-.pdf Velikost: 352,96 KB
04-06 Žádost TJ Spartak o poskytnutí zápůjčky.pdf Velikost: 623,6 KB
05 Různé.pdf Velikost: 122,02 KB
05-01 Opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v rámci ORP Nové Město nad Metují.pdf Velikost: 399,19 KB
05-02 Zápis č. 3 z jednání Kontrolního výboru ZM ze dne 07.10.2019.pdf Velikost: 596,35 KB
05-03 Kalendář termínů zasedání RM a ZM na rok 2020.pdf Velikost: 522,7 KB
06 Diskuse.pdf Velikost: 121,62 KB