Zastupitelstvo: 2018-2022 » 2019-09-19 ZM 8 » Dle bodůStáhnout najednou

01 Úvodní informace a vystoupení.pdf Velikost: 196,57 KB
01-01 Program jednání ZM + volba orgánů zasedání.pdf Velikost: 624,63 KB
01-02 Kontrola plnění úkolů ZM ke dni 19.09.2019.pdf Velikost: 197,88 KB
02 Majetkoprávní úkony.pdf Velikost: 195,22 KB
02-01 Koupě pozemku p. p. č. 265 v k. ú. Spy.pdf Velikost: 1,88 MB
02-02 Směna pozemků p. p. č. 2372- 528-6- 2361 za 2054-8- 2054-5- 2054-6 v k. ú. Nové Město nad Metují.pdf Velikost: 2,34 MB
02-03 Prodej části pozemku p. p. č. 223-4 v k. ú. Krčín- ul. Železova louka.pdf Velikost: 3,77 MB
02-04 Prodej pozemku p. p. č. 1166 v k. ú. Krčín.pdf Velikost: 2,01 MB
02-05 Koupě pozemků p. p. č. 446-8- č. 446-14 a č. 446-15 v k. ú. Nové Město nad Metují- ul. 28. října.pdf Velikost: 574,53 KB
03 Rozvoj.pdf Velikost: 196,75 KB
03-01 Podněty a návrhy Komise názvoslovné - nové názvy ulic a lokalit.pdf Velikost: 1,88 MB
03-02 Změna č. 1 Územního plánu Nové Město nad Metují.pdf Velikost: 203,75 KB
03-03 Aktuální stav projektů ke dni 03.09.2019.pdf Velikost: 1,07 MB
03-04 Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města.pdf Velikost: 688,52 KB
03-05 Objekt bývalé školy v Krčíně - podání žádosti o dotaci na obnovu.pdf Velikost: 353,03 KB
03-06 Park Březinky- I. etapa - podání žádosti o dotaci.pdf Velikost: 1,19 MB
03-07 Žádost o prominutí smluvní pokuty ze Smlouvy o dílo.pdf Velikost: 5,18 MB
03-08 Informace o opravě části komunikace v ul. Elektrárenská- 28. října a Boženy Němcové.pdf Velikost: 133,14 KB
04 Finance.pdf Velikost: 196,77 KB
04-01 Rozpočtová opatření 2019.pdf Velikost: 506,8 KB
04-02 Žádost Spolku za záchranu kaple sv. Jana Nepomuckého o dar.pdf Velikost: 665,32 KB
05 Různé.pdf Velikost: 196,76 KB
05-01 Informace TJ Spartak ve věci odložení rekonstrukce zimního stadionu.pdf Velikost: 223,65 KB
05-02 Nové znění Zřizovací listiny ZUŠ B. Smetany.pdf Velikost: 450,23 KB
05-03 Žádost Okresního soudu v Náchodě o znovuzvolení přísedících Okresního soudu v Náchodě.pdf Velikost: 273,79 KB
05-04 Zápis č. 2 z jednání KV ZM ze dne 17.06.2019- Jednací řád KV ZM.pdf Velikost: 739,87 KB
05-05 Žádost o veřejné projednání příspěvku na ZM 6 - bod 5-3.pdf Velikost: 409,42 KB
06 Diskuse.pdf Velikost: 195,93 KB