Zastupitelstvo: 2018-2022 » 2019-06-27 ZM 6 » Dle bodůStáhnout najednou

01 Úvodní informace a vystoupení.pdf Velikost: 197,59 KB
01-01 Program jednání ZM + volba orgánů zasedání.pdf Velikost: 356,94 KB
01-02 Kontrola plnění úkolů ZM ke dni 27.06.2019.pdf Velikost: 198,88 KB
01-03 Informace ředitelky „SPŠ- OŠ a ZŠ Nové Město nad Metují“ o dění ve škole.pdf Velikost: 204,04 KB
02 Majetkoprávní úkony.pdf Velikost: 196,23 KB
02-01 Převod pozemku p. p. č. 173-5 v k. ú. Vrchoviny z majetku ČR do majetku města .pdf Velikost: 1,38 MB
02-02 Směna podílu 1-4 pozemků- p. p. č. 301-12 a p. p. č. 301-3 oddělených GP z p. p. č. 301-3 a p. p. č. 301-6 za část pozemku p. p. č. 292-5 vše v .pdf Velikost: 3,32 MB
02-03 Směna podílu 3-4 pozemku p. p. č. 301-12 odděleného GP z p. p. č. 301-3 a p. p. č. 301-6 vše v k. ú. Vrchoviny za pozemek p. p. č. 304-2 v k. ú..pdf Velikost: 5,96 MB
02-04 Smlouva o bezúplatném převodu pozemku p. p. č. 1593 v k. ú. Nové Město nad Metují.pdf Velikost: 821,45 KB
02-05 Prodej pozemku p. p. č. 619-26 v k. ú. Nové Město nad Metují- T. G. Masaryka.pdf Velikost: 2,18 MB
03 Rozvoj.pdf Velikost: 197,73 KB
03-01 Návrh na pořízení změny územního plánu - pozemek p. p. č. 1456-2 v k. ú. Nové Město nad Metují.pdf Velikost: 2,21 MB
03-02 Nové názvy ulic ve městě .pdf Velikost: 401,11 KB
03-03 Zpracované územní studie veřejných prostranství.pdf Velikost: 207,34 KB
03-04 Nová investiční položka - příprava realizace parku Březinky- I. etapa.pdf Velikost: 5,19 MB
03-05 Nová investiční položka - Aktualizace strategického plánu města.pdf Velikost: 570,45 KB
03-06 Nová investiční položka - doplnění veřejného osvětlení v ul. Školní.pdf Velikost: 448,15 KB
03-07 Nová investiční položka - PD - rekonstrukce živičného krytu silnice v ul. Rezecká.pdf Velikost: 205,04 KB
03-08 Nová investiční položka - PD - Veřejné osvětlení v ul. Na Kopci v Novém Městě nad Metují.pdf Velikost: 209,55 KB
03-09 Nová investiční položka - nový živičný povrch v části ul. Na Kopci.pdf Velikost: 511,88 KB
03-10 Nová investiční položka - PD - rekonstrukce chodníku v části ul. Nádražní .pdf Velikost: 204,97 KB
03-11 PD na chodník v ul. Klopotovská.pdf Velikost: 573,29 KB
03-12 Spoluúčast města na vynucené rekonstrukci chodníků v ul. Havlíčkova.pdf Velikost: 784,23 KB
03-13 Stavební úpravy chodníků ul. Na Strážnici a Nahořanská - zamítnutí dotace ze SFDI.pdf Velikost: 214,57 KB
03-14 Aktuální stav projektů ke dni 11.06.2019.pdf Velikost: 1,07 MB
03-15 Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města.pdf Velikost: 677,79 KB
03-16 Nucené odvětrávání tělocvičen s rekuperací v ZŠ Malecí - schválení dotace z OPŽP.pdf Velikost: 210,21 KB
03-17 Aktualizace Regulačního plánu -Rychta-.pdf Velikost: 1,48 MB
04 Finance.pdf Velikost: 197,73 KB
04-01 Rozpočtová opatření 2019.pdf Velikost: 419,15 KB
04-02 Zápis z jednání Finančního výboru ZM ze dne 05.06.2019.pdf Velikost: 550,82 KB
04-03 Závěrečný účet 2018.pdf Velikost: 5,79 MB
04-04 Účetní závěrka města za rok 2018.pdf Velikost: 1,24 MB
04-05 Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru s Komerční bankou- a.s..pdf Velikost: 587,11 KB
04-06 Žádost o dotaci Český rybářský svaz- z.s.- místní organizace .pdf Velikost: 824,7 KB
04-07 Žádost o podporu Novoměstské filharmonie.pdf Velikost: 1,79 MB
04-08 Žádost ve věci zápůjčky Sportovního klubu Nové Město nad Metují.pdf Velikost: 980,18 KB
04-09 Dohoda o úhradě dluhu za neuhrazené nájemné a služby spojené s užíváním bytu .pdf Velikost: 1,07 MB
05 Různé.pdf Velikost: 197,67 KB
05-01 Pořízení nového dopravního automobilu - JSDH - žádost o dotaci.pdf Velikost: 209,44 KB
05-02 Návrh na ocenění občanů u příležitosti 28. října - podnět KKULT.pdf Velikost: 202,49 KB
05-03 Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106-1999 Sb.- o svobodném přístupu k informacím- v platném znění.pdf Velikost: 564,18 KB
06 Diskuse.pdf Velikost: 196,27 KB