Zastupitelstvo: 2018-2022 » 2019-04-18 ZM 4Stáhnout najednou

01 Úvodní informace a vystoupení.pdf Velikost: 122,13 KB
01-01 Program jednání ZM + volba orgánů zasedání.pdf Velikost: 280,45 KB
01-02 Kontrola plnění úkolů ZM ke dni 18.04.2019.pdf Velikost: 124,31 KB
02 Majetkoprávní úkony.pdf Velikost: 121,37 KB
02-01 Podnět zastupitele p. Ing. Jana Čopíka- Ph.D.- ze dne 20.02.2019 - nájem pozemku č. 307-2 v k. ú. Nové Město nad Metují ve vlastnictví města.pdf Velikost: 3,16 MB
02-02 Prodej pozemku p. p. č. 661-1 v k. ú. Nové Město nad Metují v ul. T. G. Masaryka.pdf Velikost: 6,24 MB
02-03 Bezúplatný převod pozemku p. p. č. 1593 v k. ú. Nové Město nad Metují.pdf Velikost: 717,98 KB
03 Rozvoj.pdf Velikost: 122,29 KB
03-01 Přírodní koupaliště.pdf Velikost: 17,76 MB
03-02 Revitalizace areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují- I. etapa.pdf Velikost: 9,46 MB
03-03 Program obnovy objektů historické či architektonické hodnoty 2019 - návrh na přidělení dotace.pdf Velikost: 337,45 KB
03-04 Umístění parkovacích automatů v ul. T. G. Masaryka a Nerudova.pdf Velikost: 1,36 MB
03-05 Cykloregion Vl. Moravce - stavební úpravy stávající komunikace ul. Chlístovská II. etapa - podání žádosti o dotaci.pdf Velikost: 131,08 KB
03-06 Ukazatel rychlosti Vrchoviny a měření rychlosti - požadavek OV Vrchoviny.pdf Velikost: 1,59 MB
03-07 Umělá vodní nádrž v místní části Vrchoviny v Novém Městě nad Metují.pdf Velikost: 554,63 KB
03-08 Veřejné osvětlení v ul. Halínská ve Spech.pdf Velikost: 532,55 KB
03-09 Rekonstrukce komunikace v ul. Na Bořetíně - návrh na zařazení položky do rozpočtu města na rok 2019.pdf Velikost: 238,76 KB
03-10 Jednotná kanalizace a vodovod v areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují - žádost na Vodovody a kanalizace Náchod a.s..pdf Velikost: 5,77 MB
03-11 Aktuální stav projektů ke dni 02.04.2019.pdf Velikost: 669,25 KB
03-12 Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města.pdf Velikost: 357,54 KB
03-13 Výzva k plnění výsledků místního referenda.pdf Velikost: 163,79 KB
04 Finance.pdf Velikost: 121,87 KB
04-01 Rozpočtová opatření 2019.pdf Velikost: 262,64 KB
04-02 Žádost o příspěvek na statické zajištění krovu a obnovu krytiny.pdf Velikost: 939,69 KB
04-03 Dotace 2019 - žádosti.pdf Velikost: 406,77 KB
04-04 Rozdělení dotací sportovním klubům - podnět KSPORT.pdf Velikost: 259,95 KB
04-05 Rozdělení dotací - Sportovní klub Nové Město nad Metují z. s..pdf Velikost: 1006,57 KB
04-06 Rozdělení dotací - Tělovýchovná jednota Spartak Nové Město nad Metují- z. s..pdf Velikost: 993,02 KB
04-07 Žádost Sportovního klubu Nové Město nad Metují z. s. - dotace na rekonstrukci travnaté plochy.pdf Velikost: 1,55 MB
04-08 Dodatek ke smlouvě o úvěru s Komerční bankou- a.s..pdf Velikost: 522,56 KB
04-09 Aktualizovaný plán obnovy techniky pro TS období 2019 - 2023.pdf Velikost: 445,87 KB
05 Různé.pdf Velikost: 122,3 KB
05-01 Podnět ze zápisu č. 1 OV Vrchoviny - Žádost o členství v OV Vrchoviny.pdf Velikost: 359,76 KB
05-02 Zveřejňování zápisů z jednání výborů ZM a pracovní skupiny na webových stránkách města.pdf Velikost: 130,2 KB
05-03 Řádná Valná hromada akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod- a.s. - pověření ST ke hlasování.pdf Velikost: 127,46 KB
06 Diskuse.pdf Velikost: 121,92 KB
ZM 4 Pozvánka - pro veřejnost.pdf Velikost: 220,34 KB
Dle bodů