Zastupitelstvo: 2018-2022 » 2019-02-21 ZM 3Stáhnout najednou

00-00 ZM 3 Pozvanka pro verejnost.pdf Velikost: 255,16 KB
01-01 Program jednání ZM + volba orgánů zasedání.pdf Velikost: 581,48 KB
01-02 Kontrola úkolů plnění ZM ke dni 21.02.2019.pdf Velikost: 709,54 KB
01-03 Zpráva vedení města o stavu Nového Města nad Metují v roce 2018.pdf Velikost: 704,87 KB
01-04 Upravený Jednací řád ZM na volební období 2018 - 2022.pdf Velikost: 512,32 KB
02-01 Směna pozemků p. p. č. 242-9 a p. p. č. 469-9 za pozemek p. p. č. 236-43 vše v k. ú. Krčín.pdf Velikost: 11,68 MB
03-01 Nová investiční položka rozpočtu - Nasvětlení přechodů v ul. Nádražní .pdf Velikost: 316,84 KB
03-02 Aktuální stav projektů ke dni 04.02.2019.pdf Velikost: 860,65 KB
03-03 Realizace akce „Cykloregion V.Moravce“ - Stavební úpravy komunikace v ul. Chlístovská etapa a) a etapa b).pdf Velikost: 208,83 KB
03-04 Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města.pdf Velikost: 464,42 KB
03-05 Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2019 – příspěvky města.pdf Velikost: 444,6 KB
03-06 Žádost o zařazení podnětu do Změny č. 1 územního plánu Nové Město nad Metují v k.ú. Spy.pdf Velikost: 418,38 KB
03-07 Podnět na změnu Zásad územního rozvoje KHK.pdf Velikost: 207,57 KB
03-08 Podání Ing. V. Z. určenému zastupiteli pro ÚP.pdf Velikost: 512,71 KB
04-01 Rozpočtové opatření - položka 4112 - neinvestiční dotace ze SR - souhrnný dotační vztah .pdf Velikost: 203,45 KB
04-02 Rozpočtové opatření - akce Cykloregion V. Moravce - Železova louka - realizace.pdf Velikost: 206,61 KB
04-03 Rozpočtové opatření - akce Cykloregion V. Moravce - Chlístovská - realizace I. a II. etapa.pdf Velikost: 208,1 KB
04-04 Rozpočtové opatření - akce Cykloregion V. Moravce - stezka pro pěší a cyklisty lesem Obora - DUR + DSP.pdf Velikost: 205,46 KB
04-05 Rozpočtová opatření 2018.pdf Velikost: 417,4 KB
04-06 Rozpočtová opatření 2019.pdf Velikost: 406,33 KB
04-07 Dar sportovním klubům - využívání sportovišť školami.pdf Velikost: 204,06 KB
04-08 Žádost TJ Spartak Nové Město nad Metují - čerpání dotací na rok 2019.pdf Velikost: 464,85 KB
04-09 Odměna neuvolněnému členu ZM- který je oprávněn k přijímání projevu vůle snoubenců.pdf Velikost: 203,43 KB
04-10 Žádost SK o mimořádnou dotaci.pdf Velikost: 2,91 MB
05-01 Zápis č. 1 z jednání KV ZM ze dne 21.01.2019- Jednací řád KV ZM a návrhy kontrol KV ZM.pdf Velikost: 1,84 MB
05-02 Kalendář jednání RM a ZM v roce 2019 - aktualizace.pdf Velikost: 826,65 KB